خنده زورکی!!!!!!!!

امروز میخوام هم شما رو بخندونم 

میپرسین چه طوری ؟به زور

بخند!بخند دیگه!!!!!نمیخندی ؟ پس اینو بگیر

3jokesیه سایت خیلی باحاله که احتمالا همه شما رو به زور میخندونه مطالبش خیلی 

جالبه

توصیه من اینه که  تو خبر نامش عضو شین

به نظر من به زور میخندین

امتحانش مجانیه!!!!!!!!

www.3jokes.com

                             1 

/ 0 نظر / 14 بازدید